ViaRon

HR Manager(Empatisch)

Topbaan

Functie omschrijving

Doel van de functie

De HR Manager is als MT lid mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt als afgeleide hiervan het strategisch HR beleid door beleidsvoorstellen aan de directie aan te dragen. Draagt zorg voor de implementatie en uitvoering van het ontwikkelde beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Resultaatgebieden

Beleidsontwikkeling • Volgt, signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en vertaalt deze ontwikkelingen naar consequenties en mogelijkheden voor de organisatie;
• Is als MT lid mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het strategisch organisatiebeleid;
• Formuleert strategische HR doelstellingen ten behoeve van de realisatie van de organisatiedoelstellingen en biedt beleidsvoorstellen aan bij de directie;
• Vertaalt de goedgekeurde beleidsvoorstellen naar tactische en operationele HR beleidsplannen en is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering hiervan;
• Signaleert knelpunten in de uitvoering van de beleidsplannen en onderneemt verbeteracties;
• Informeert en adviseert de directie en het management gevraagd en ongevraagd ten aanzien van HR-aangelegenheden.

Bedrijfsvoering

• Stelt de begroting van de afdeling vast op basis van het jaarplan van de organisatie;
• Beheert en bewaakt het budget van de afdeling en onderneemt actie bij eventuele overschrijdingen;
• Levert HR gerelateerde managementinformatie aan en onderhoudt hiertoe contacten met de ;
• Bewaakt de uitvoering van overleg- en samenwerkingsvormen binnen de eigen afdeling en daarbuiten en neemt hieraan deel;
• Heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol naar de directie en het management met betrekking tot knelpunten in de bedrijfsvoering op personeelsgebied;
• Bespreekt periodiek de voortgang van de doelstellingen met de directie.

Aansturing • Is verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte procesgang. Realiseert hiertoe een kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting en -inzet en lost eventuele knelpunten op door verbeteracties te ondernemen;
• Is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de werkzaamheden van medewerkers door hen instructies en aanwijzingen te geven, te coachen, te stimuleren en te corrigeren;
• Is aanspreekpunt voor medewerkers en zorgt hierbij voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling.

Verbetervoorstellen,
advies en ondersteuning • Adviseert en ondersteunt de directie en het management op het gebied van personele aangelegenheden in brede zin.
• Volgt, beoordeelt en vertaalt relevante in- en externe ontwikkelingen in regelgeving op het gebied van personeelsbeleid in advies aan directie.
• Draagt vanuit een proactieve instelling bij aan de ontwikkeling van de organisatie en de eigen resultaatgebieden en signaleert verbeterpunten en doet voorstellen ter verbetering.
• Draagt zorg voor een adequate opzet en uitvoering van HR projecten.

Functie eisen

Kennis en vaardigheden

• HBO+ werk- en denkniveau
• Afgeronde HBO opleiding op het HR vakgebied;
• Minimaal 5 tot 8 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
• Actuele kennis van arbeidsrecht en sociale wetgeving en ervaring met het toepassen en interpreteren van CAO’s;
• Kennis van personeelssystemen (AFAS Profit);
• Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als schrift;
• Kennis van MSOffice;
• Affiniteit met de logistieke branche en ervaring met CAO Beroepsgoederenvervoer is een pré;
• Ervaring met projecten en het gedegen opvolgen c.q. communiceren hiervan;
• In staat zich staande te houden in een hectische omgeving waar veel zaken tegelijk spelen, goed kunnen plannen en overzicht kunnen behouden, zorgen voor een goede administratieve organisatie c.q. inrichting.

Competenties

Accuraat
Analytisch denkvermogen
Communicatieve vaardigheden
Daadkrachtig
Diversiteit hanteren
Empatisch
Integriteit
Klantgericht
Kostenbewust
Kwaliteitsbewust
Oplossingsgerichtheid
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Resultaatgericht
Zelfstandigheid

Bedrijfsprofiel

Een vooruitstrevende Logistieke dienstverlenen die zich in de top van een branche beweegt.
Eeen partner voor bedrijven die Logistieke oplossingen zoeken,

Een bedrijf waar de waarden kernwaarden zijn, naar buiten toe; flexibel, creatief, innovatief en duurzaamheid voorop staan, geldt naar binen toe communicatie, betrokkenheid en respect. Hiermee te onderscheiden door niet alleen te zeggen maar ook te doen.

Bedrijfscultuur

Een familiebedrijf anno 3.0 ; professie, respect en passie

Arbeidsvoorwaarden

prima arbeidsvoorwaarden voor de rol van HR Manager afhankelijk van opleiding en ervaring

Locatie

Ermelo

Contactpersoon

Ron Everts
T: (0341) 495 000
M: (06) 4611 5550

Ervaar het gemak van payrolling...

De term komt u vast bekend voor... Maar wat is het ?
Heel kort samengevat: Viaron neemt uw personeel in dienst. Hiermee zet u alle werkzaamheden,
risico's en plichten overboord die met het in dienst hebben/nemen van eigen personeel gepaard gaan.
Lees verder...